(1)
, . . Junta I Llista De Socis De La SCEH. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2017, 645-647.