(1)
Ferré i Trill, X. Pujol Casademont, Enric (2015). <i>Tres Imprescindibles: F. Soldevila, J. Vicens Vives I P. Vilar. Elements Per a Un cànon historiogràfic català.</I> Barcelona: Publicacions De l’Abadia De Montserrat, 134 P. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2017, 590-593.