(1)
Garcia Izquierdo, J. M. La Renaixença Del Dret català: Francesc Maspons I Anglasell. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2017, 529-556.