(1)
Cañameras Vall, G. Josep Gudiol I Ricart (1904-1985). Salvament De Patrimoni artístic més Enllà De Sixena. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2017, 441-470.