(1)
Moliner Prada, A. Identitats Compartides: Emmanuel Brousse I La Nacionalitat Catalana. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2017, 401-439.