(1)
Fernández Trabal, J. Els Arxius Patrimonials Catalans, De Què Estem Parlant?. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2017, 93-101.