(1)
Vidal Palomino, J. Salvador Espriu I l’Orientalisme Antic a Catalunya. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2016, 359-385.