(1)
Murià, J. M. Campeche, Primera Porta De Catalunya a Mèxic. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2016, 303-319.