(1)
Quintana i Segalà, J.-X. Notes Per a Una història política Del Teatre a Catalunya (1765-1849). Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2016, 261-302.