(1)
Morales Montoya, M. Presentació. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2016, 49.