(1)
Renedo Puig, X. Notes Sobre La Biografia I La <i>Crònica</i> De Ramon Muntaner. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2016, 19-46.