(1)
Ferré i Trill, X. Capilla, Juli [cur.]. Joan Fuster. <i>Correspondència, XIV. La Generació Valenciana Dels seixanta</I>. València: Càtedra Joan Fuster; Universitat De València; Tres I Quatre, 2013. 629 P. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2015, 281-285.