(1)
Rubiralta i Casas, F. La Construcció Social De La Nació O resistència d’alliberament Nacional (1939-1977). Principals Aportacions Al Sobiranisme Actual. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2015, 129-158.