(1)
Sunyer i Molné, M. La Renaixença, Una Paradoxa En Tres Actes I Un pròleg. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2015, 95-114.