(1)
Ferré i Trill, X.; Roca Vernet, J. Presentació. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2015, 43-46.