(1)
Serra i Puig, E. Un Quart De Segle d’història Moderna De Catalunya: Balanç historiogràfic Aproximatiu. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2014, 299-328.