(1)
Pèlachs Mañosa, A. Els Estudis Del Paisatge a Catalunya Des De La Geografia: L’exemple De La Vall Ferrera. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2014, 171-190.