[1]
Canosa Farran, F. 2014. Domènec de Bellmunt: el primer reporter de Catalunya. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 24 (Jan. 2014), 603–616.