[1]
Garolera i Carbonell, N. 2014. Josep Maria de Sagarra, articulista. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 24 (Jan. 2014), 595–602.