[1]
Balcells i González, A. 2014. La Crisi econòmica dels anys trenta del segle XX. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 24 (Jan. 2014), 349–365.