[1]
Serra i Puig, E. 2014. La Crisi del segle XVII a Catalunya. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 24 (Jan. 2014), 297–315.