[1]
Serra i Puig, E. and Serra i Puig, B. 2014. Repressió, represàlies i represa en l’arqueologia catalana (de 1939 a finals de la dècada de 1940): notes sobre Josep de Calassanç Serra i Ràfols. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 24 (Jan. 2014), 101–123.