[1]
Marcó i Masferrer, X. 2012. Farías, Víctor; Martí, Ramon i Catafau, Aymat (2007). <i>Les sagreres a la Catalunya medieval</i>. Girona: Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, Centre de Recerca d’Història Rural i Documenta Universitària (Biblioteca d’Història Rural. Col·lecció Estudis ; 10). Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 23 (Nov. 2012), 389–392.