[1]
Serra Busquets, S. and Vives Reus, A. 2012. Les Illes Balears a la <i>Revista de Catalunya</i>. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 23 (Nov. 2012), 127–141.