[1]
Sobrequés i Callicó, J. 2012. <i>Revista de Catalunya</i>. Aproximació a la seva història. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 23 (Nov. 2012), 75–89.