[1]
Ferré i Trill, X. 2012. Núñez Seixas, Xosé-Manoel (2010). <i>Internacionalitzant el nacionalisme: El catalanisme polític la qüestió de les minories nacionals a Europa (1914-1936)</i>. Catarroja: Afers; València: Universitat de València. 284 p. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 21 (Jul. 2012), 302–305.