[1]
Sobrequés i Callicó, J. 2012. Giralt i Raventós, Emili (dir.); Salrach, Josep M. (coord.); Guitart i Duran, Josep (coord. vol.) (2005). <i>Història agrària dels Països Catalans.</i> Vol I: <i>Antiguitat</i>. Barcelona: Universitat de Barcelona. 585 p. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 21 (Jul. 2012), 294–302.