[1]
Minardi, A.E. 2012. Funciones de la hispanidad: <i>ethos</i> discursivo y metáfora en los mensajes de fin de año del general Francisco Franco (1939-1967) . Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 21 (Jul. 2012), 251–260.