[1]
Cortadella Morral, J. 2012. Pere Bosch Gimpera: el més jove, vital i escandalós de la "Colla de l’Ateneu". Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 22 (Feb. 2012), 201–234.