[1]
Feliu i Montfort, G. 2012. Rellegint la història dels remences de Jaume Vicens Vives. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 22 (Feb. 2012), 33–64.