[1]
Sobrequés i Callicó, J. 2012. Historiografia catalana : renovació i compromís nacional. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 22 (Feb. 2012), 13–30.