[1]
, . 2011. Normes per a la presentació d’originals. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 20 (Jun. 2011), 321–324.