[1]
Jiménez i Sureda, M. 2005. L’Església catalana sota la monarquia dels Borbons. La catedral de Girona en el segle XVIII. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 9 (Jan. 2005), 159–166.