[1]
Monteagudo Robledo, M.P. 2005. El Poder monàrquic. Festes reials i imatges de la monarquia a la València del segle XVI. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 6 (Feb. 2005), 181–188.