[1]
Aventín, M. 2005. Terra i societat al Vallès Oriental (segles XIII-XVI). Investigació sobre els mecanismes de comportament econòmic de la pagesia tradicional. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 5 (Feb. 2005), 111–119.