[1]
Jover i Abellà, G. 2005. La Crisi tardomedieval i el desenvolupament d’una ramaderia senyorial. Mallorca, segles XIV-XVI. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 5 (Feb. 2005), 81–99.