[1]
Sabaté, F. 2005. El Veguer a Catalunya. Anàlisi del funcionament de la jurisdicció reial al segle XIV. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 6 (Feb. 2005), 147–159.