[1]
Olesti i Vila, O. 2005. El Territori del Maresme en època republicana (s. III-I aC): estudi d’arqueomorfologia i història. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 6 (Feb. 2005), 135–145.