[1]
Balcells i González, A. 2003. La Unió Interacadèmica de Barcelona, 1931-1936. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 12 (Jan. 2003), 45–52.