[1]
Marinescu, C. 2005. Nouveaux éléments historiques dans Tirant lo Blanch. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 3 (Feb. 2005), 80–81.