[1]
Bohigas i Balaguer, P. 2005. Les Miniatures en manuscrits escolàstics. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 3 (Feb. 2005), 79.