[1]
Abadal i de Vinyals, R. d’ 2005. L’Abat Garí de Cuixà. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 3 (Feb. 2005), 74–75.