[1]
Coromines i Vigneaux, J. 2005. Sobre l’estil i la manera de Martí J. de Galba i el de Joanot Martorell. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 3 (Feb. 2005), 51.