[1]
Mercader, J. 2005. Emili Vigo. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 3 (Feb. 2005), 89–90.