[1]
, . 2005. Mesa de la S.C.E.H. per als anys 1954 i 1955. - Membres honoraris de la S.C.E.H. - Delegat de l’Institut. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 3 (Feb. 2005), 5.