[1]
Reglà i Campistol, J. 2005. El Problema de la Vall d’Aran i Jaume II. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 2 (Feb. 2005), 59.