[1]
Vicens i Vives, J. 2005. Entorn de Ferran el Catòlic. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 2 (Feb. 2005), 57.