[1]
Bohigas i Balaguer, P. 2005. El Convent del Carme, de Peralada. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 2 (Feb. 2005), 101.