[1]
Aramon i Serra, R. 2005. Publicacions lul·lianes. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 2 (Feb. 2005), 90–92.