[1]
Serra i Ràfols, J. de C. 2005. Record a Blas Taracena. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 2 (Feb. 2005), 77–78.